Episode 10

I dag har me endeleg ein påddkast til deg! Men først. ein liten beskjed:

Me vil gjerne gi deg dei beste påddkastsendingane me kan, og det inneber jo sjølvsagt å ha litt musikk innimellom der. Men, me lyt vere heilt 100 % sikre på at me ikkje plutseleg får ei bot frå TONO eller liknande, så me ser etter moglegheiter for å få enten betalt avgifta, eller eventuelt nye måtar å lage sendingane våre på. Den nedanfor her er kanskje i lengste laget, men, om du tykkjer konseptet funkar så kan du gjerne seie ifrå! Kos deg, og sjekk ut låtane under sendinga!

-Patrick Fardal